ทัวร์พีพี-Tour Phi Phi
ทัวร์ภูเก็ต-จองโรงแรมที่ภูเก็ต
tours-phiphi-en.html
หน้าหลัก > เงื่อนไขบริการ  > การชำระค่าบริการ
 
 

 
วิธีการชำระเงิน  และช่องทางชำระเงิน สำหรับทัวร์พีพีเรือใหญ่ และเรือสปีดโบ็ท
 
สอบถามข้อมุลเที่ยวเกาะพีพี และการชำระเงินกับครุยส์พีพี
 
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
 
ครุยส์พีพีขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและใช้บริการทัวร์พีพีกับเรา หลังจากที่ได้รับใบยืนยันการจองจากเราเเล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูล  ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้
 
โทรศัพท์: 076 213 332
โทรศัพท์: 0 86 476 55 46  -  088 587 1448
 Email: info@cruisephiphi.com
 Line ID: phukettourism
 
 ช่องทางการชำระเงิน:
 
 
 ชื่อบัญชี / ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค
บัญชีเลขที่  696 - 019414 - 7 
 สาขา โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต
 
 เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน:
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเราแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ ( Tour Voucher ) จากทางเราไว้เป็นหลักฐาน หลังจาก นั้นท่านจะต้องดำเนินตามขั้นตอน และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.)  การวางมัดจำ
 
1.1 )  การวางมัดจำของลูกค้าทั่วไปไม่เกิน 10 ท่าน
 
ท่านจะต้องทำการวางมัดจำ 40% ของราคาทัวร์รวมทั้งหมด ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 7 วัน โดยท่านสามารถยืนยันการวางเงินมัดจำ
โดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  info@cruisephiphi.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism  ส่วนที่เหลือ 60% โอนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วัน หรือต้องการจ่ายเป็นเงินสดในวันเดินทางก็ได้
 
1.2 )  การวางมัดจำของลูกค้าเกิน10 ท่าน - คณะใหญ่
 
ท่านจะต้องทำการวางมัดจำ 40% ของราคาทัวร์รวมทั้งหมด ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 7 - 15 วัน  โดยท่านสามารถยืนยันการวางเงินมัดจำโดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  info@cruisephiphi.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism  ส่วนที่เหลือ 60% โอนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วัน หรือต้องการจ่ายเป็นเงินสดในวันเดินทางก็ได้
 
2.)  การยกเลิกการจอง
 
ท่านสามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้ ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา เช่นการจัดรถไปรับท่าน หรือจำนวนอาหารสำหรับผู้เดินทาง และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้
 
2.1)  เงื่อนไขและระยะเวลาการยกเลิกการจอง และการขอรับเงินคืนรับเงิน
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าทั่วไปไม่เกิน 10 ท่านเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย 1-7 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
และก่อนเวลา 18.00น
เราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 วัน ล่วงหน้า หลังเวลา 18.00น
และต้องไม่เกินเวลา 21.00น
หักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิกหลัง 21.00น จนถึงวันเดินทางขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าตั้งเเต่ 10 คนขึ้นไปเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย 16 - 30 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
แจ้งยกเลิก 6 - 15 วัน ก่อนการเดินทางหักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 - 5 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางและหลัง 21.00น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
3.)  การขอรับเงินคืน
 
หากท่านต้องการขอรับเงินค่ามัดจำคืน ท่านสามารถขอรับเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา โดยเราจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 3 วัน การโอนเงิน หรือคืนเงินให้ท่านผ่านทางบัญชีของธนาคารใดๆ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ก็ตามที่ทางธนาคารระบุไว้ เงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีธนาคารระบุไว้ทั้งสิ้น
 
 

 
 
+ 66 08 64 76 55 46
+ 66 08 85 87 14 48
+ 66 76 21 33 32
LineID: phukettourism
Email: info@cruisephiphi.com
     
จดทะเบียนภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Phuket Web Direct 2017
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34 / 00395
ครุยส์พีพีดอทคอม © All Right Reservd - สงวนลิขสิทธิ์
phukettour
      
 
 
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม – cruisephiphi.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค ( Phuket Web Direct ) แต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลข 34 / 00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย